52

 

Na to?samo?? marki sk?ada si? wiele komponentów – symbolika, view kolorystyka, idea oraz produkt. Te i inne sk?adniki to wyra?ny system komunikacji marki z odbiorcami.
Doskonale rozumiemy te zale?no?ci, dlatego tworzymy projekty przemy?lane i ekscytuj?ce …

 


21

59

26

7

10

69

62

56

 


 

BRANDING


Branding to system, który pozwala komunikowa? si? Twojej marce z otoczeniem
na zewn?trz ale równie? wewn?trz struktury firmy lub organizacji.
Projekt brandingu obejmuje swoim zakresem wszelkie dzia?ania marketingowe, wzornictwo, wewn?trzn? i zewn?trzn? komunikacj?, oraz architektur? samej marki.

 

POMAGAMY ZROZUMIE? MARK?

 

Architektura wizualna i promocyjna marki to zbiór zasad, dzi?ki którym mo?emy stworzy? czytelny i atrakcyjny system postrzegania marki i produktu.
Analizuj?c wszystkie aspekty projektujemy identyfikacj? wizualn? marki,
logotyp oraz elementy wspomagaj?ce. Uporz?dkowanie tych elementów
pozwala na efektywne promowanie marki w otoczeniu.
Tworzymy jednolit? struktur? zawieraj?c wszystkie elementy brandingu
w ksi?dze identyfikacji CI.


Akacjowa 4A, 62-002 Suchy Las biuro@zami.pl

  • 1
  • 2
Prev Next

SKUTECZNY ADWORDS

SKUTECZNY ADWORDS

  Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwa...

czytaj dalej...

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

  W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno?? ...

czytaj dalej...