45

 

Sam fakt obecno?ci marki, try firmy w Internecie
nie jest ju? innowacj?. 
Innowacj? natomiast jest forma i sposób
w jaki prezentujemy i realizujemy projekty 
biznesowe. 

 


27

42

52

43


 

JAK WYGL?DA PROCES PROJEKTOWANIA SERWISU?


1) ANALIZA - analizujemy mo?liwo?ci oraz potrzeby

2) WIZJA - tworzymy prototyp witryny oraz projektujemy "scenariusz" funkcjonalno?ci

3) DESIGN - projektujemy elementy wizualne, cialis tworzymy i aplikujemy branding

4) WDRO?ENIE - po przetestowaniu i opublikowaniu nowej witryny instalujemy dodatkowe narz?dzia statystyczne


KORZY?CI Z TAKIEJ FORMY TWORZENIA SERWISU?

 

Taki system pracy nad serwisem pozwala na eliminacj? b??dów projektowych,

technologicznych i wizerunkowych. Dzi?ki temu mo?esz ?wiadomie budowa?

obecno?? swojej firmy w internecie oraz swobodnie pos?ugiwa? si? dzia?aniami
e-marketingowymi.


GWARANTUJEMY:
 

- sta?? opiek? nad prawid?owym wdro?eniem serwisu jak i pó?niejszym jego u?ytkowaniem

- trafno?? dzia?a? wizerunkowych

- innowacyjne rozwi?zania technologiczne i i funkcjonalno??

- nie musisz podejmowa? decyzji w kwestiach technologicznych,
  dopasujemy technologie do za?o?onych celów

- proste i funkcjonalne zarz?dzanie serwisem (CMS)

- oszcz?dno?? kosztów które móg?by? ponie?? podczas wprowadzania poprawek
  i zmian, 
do ?le zaprojektowanego serwisu

- efektywn? realizacj? celów biznesowych i wizerunkowych

- nowoczesny i zgodny z najnowszymi standardami produkt

Akacjowa 4A, 62-002 Suchy Las biuro@zami.pl

  • 1
  • 2
Prev Next

SKUTECZNY ADWORDS

SKUTECZNY ADWORDS

  Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwa...

czytaj dalej...

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

  W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno?? ...

czytaj dalej...