35

 

Firma bez logo jest jak cz?owiek bez twarzy.
Pami?taj ?e najskuteczniejsze s? cz?sto najprostsze rozwi?zania.

  


34

39

30

67

72

78

77

46

 


 

LOGOTYP

Ka?da firma jest inna, price podobnie jak ka?dy cz?owiek inaczej postrzega otoczenie.
Dlatego nie tworzymy pakietów projektowych, nie mamy limitów poprawek
oraz uniwersalnego przepisu na sukces.

W naszych projektach staramy si? zawrze? wszystkie nasze i Twoje spostrze?enia 
oraz do?wiadczenia.
Projektuj?c logotyp analizujemy odbiorc?, produkty
i us?ugi zawarte w architekturze marki.


Analiza pozwala na takie zaprojektowanie wszystkich elementów, wersji i wariantów znaku graficznego, aby mo?na by?o z nich korzysta? efektywnie i efektownie.

Projektujemy przestrze? wykorzystuj?c symbolik? lub typografi? skupiaj?c si? na ka?dym szczególe, krzywej i kolorystyce.

 

 JAK TO WYGL?DA ?
 

- analizujemy struktur? marki
- szukamy charakterystycznych elementów
- analizujemy produkt, us?ug? oraz odbiorc?
- badamy mo?liwo?ci wykorzystania elementów w ró?nym otoczeniu
- tworzymy wersje wst?pne znaku graficznego, kolorystyki i typografii wraz z opisem idei
- projektujemy ksi?g? znaku wraz z zasadami i sposobami wykorzystania znaku
- otrzymujesz gotowy spójny produkt

Akacjowa 4A, 62-002 Suchy Las biuro@zami.pl

  • 1
  • 2
Prev Next

SKUTECZNY ADWORDS

SKUTECZNY ADWORDS

  Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwa...

czytaj dalej...

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

  W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno?? ...

czytaj dalej...